Proiect REGIO Tulcea

ANUNȚ DE PRESĂ

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

Finalizarea  proiectului de investiții

 „DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL”

Cod SMIS 123577

- proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


S.C. DCA DIMENSIONAL CONTROL  S.R.L., cu sediul social în Sat Băcești, Comuna Drăganu, Str. -, nr. 17, jud. Argeș, România și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 12.07.2019 contractul de finanțare nr. 4537/12.07.2019, în valoare totală de 8.729.356,68 lei.

Obiectivul general al proiectului este accesarea pieței regionale a producătorilor de piese jig prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea unei unități de producție la nivelul întreprinderii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Achiziționarea unor echipamente moderne; 
  2. Dezvoltarea întreprinderii prin implementarea unor sisteme de certificare și derularea unor activități de internaționalizare; 
  3. Implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șanse. 

Implementarea proiectului a adus o serie de rezultate cum ar fi achiziționarea de active și participarea ca expozant la un târg internațional. S-a obținut certificarea unui sistem de management, precum și a unui produs. Proiectul a avut în vedere și aspecte sociale, concretizate prin selectarea și angajarea unei persoane aparținând grupurilor vulnerabile. Pentru reducerea impactului asupra mediului s-a implementat un sistem avansat de colectare a deșeurilor și s-au diminuat rebuturile prin folosirea echipamentelor cu tehnologie de înaltă automatizare și precizie. De asemenea, iluminatul din spațiile de producție a fost modernizat, au fost amenajate două locuri de parcare, a fost instalată o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și au fost adaptate echipamente pentru a fi accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere și auz.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a unui loc de muncă pentru persoane defavorizate, și menținerea lui pe perioada de durabilitate. Astfel, proiectul contribuie la: creșterea numărului de salariați în zonă, reducerea numărului de șomeri, creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea economică. 

Proiectul, care primește finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 2.2. ITI, a fost implementat în perioada 01.05.2019 - 31.12.2023, în Municipiul Tulcea, Str. Prislav, Nr. 151, județul Tulcea, România.

Valoarea totală a proiectului este de 8.729.356,68 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.958.750,72  lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 3.364.938,12 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 593.812,60 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectul de activitate aferent proiectului este operațiuni de mecanică generală.


Date de contact:

DCA DIMENSIONAL CONTROL S.R.L. 

DUȚA NICOLAE DAN, Administrator

Sat Băcești, Comuna Drăganu, Str. -, nr. 17, jud. Argeș

Tel. 0766 521 723, e-mail: dan.duta@metrologie3d.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2019 DCA Dimensional Control