Proiect REGIO

Descriere proiect


DCA DIMENSIONAL CONTROL S.R.L., cu sediul în Com. Drăganu, Sat Băcești, nr. 17, jud. Argeș, România, și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 22.06.2018 contractul de finanțare nr. 2476/22.06.2018, COD SMIS 111190, în valoare totală de 8.440.936,15 lei.


Data de începere a proiectului a fost 22.06.2018. Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada 22.06.2018 – 15.12.2020, în Mun. Pitești, str. Depozitelor, nr. 14, jud. Argeș, România.


Valoarea totală a proiectului a fost de 8.440.936,15 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.393.146,75 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.734.174,74 lei și Bugetul Național – 658.972,01 lei.


Obiectivul general al proiectului a fost accesarea pieței regionale a producătorilor de roboti industriali prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea unei unități de producție la nivelul întreprinderii.


Obiectivele specifice ale proiectului au avut în vedere următoarele:


  • Achiziție echipamente moderne și active software cu scopul dezvoltării unei unități de producție;
  • Implementarea unor sisteme de certificare sistem de management și a unui standard de produs, respectiv derularea de activități de internaționalizare prin participarea ca expozant la un târg internațional;
  • Implementare de măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șanse.


Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de

Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2019 DCA Dimensional Control